Âgâz-ı Gazeliyyât 37

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 415 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hˇ âb-ı şîrîn kand olursa subh u şâm olmaz lezîz
Böyledür hep ni‘met-i dünyâ müdâm olmaz lezîz
Neşve-i sahbâyı gördük la‘l-i dildârı da gör
Tıfl-meşreb olma ey dil her harâm olmaz lezîz
Olmasun dürd-i riyâ-âlûde câm-ı ‘işretün
Zühd ile nûş-ı şarâb-ı la‘lfâm olmaz lezîz
Mahv-ı lezzet olmak istersen var it kesb-i kemâl
Meyve-i sîb-i zenahdan olsa hâm olmaz lezîz
Kanda Âgâh itse âgâz-ı tekellüm ol perî
Güft u gû-yı tûti-i şîrîn-kelâm olmaz lezîz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir