Âgâz-ı Gazeliyyât 371

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 385 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Geçdi ‘uşşâkdan ol âfet-i serden geçdi
Şöyle kim nâvek-i müjgânı cigerden geçdi
O mehî teng-i der-âgûş idicek sîm-i tenî
Halka-i âh gibi hâle kamerden geçdi
Dil-i pür-âteş ana vezne olurdı ammâ
Ol da hûn-âbe olup dîde-i terden geçdi
Hayl-i ‘uşşâkı çep ü râstdan üftâde görüp
Cân atup hançer-i hûn-rîzi kemerden geçdi
Vuslat ümmîdi ile geçdi yanından Âgâh
Geçdi ammâ ki ‘aceb cây-ı hatardan geçdi

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir