Âgâz-ı Gazeliyyât 38

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 556 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hatt-ı hûbân oldı yek-ser nüsha-i bî-i‘tibâr
Vaz‘ olaldan mushaf-ı ruhsârun âyet der-kenâr
Sen o şem‘-i dil-firîb-i kurbsın kim rûz u şeb
Tavf iderler gird-i kûyun kudsiyân pervânevâr
Ben o zulmet-kîş-i ‘isyânam ki görse sâyemi
Şermden hurşîd olmaz rûz-ı mahşer âşkâr
‘Andelîb-i nagme-sencün bülbül-i gülzâr-ı vahy
Bâgbân-ı çâr-fasl-ı bâg-ı hüsnün çâr-yâr
Kimdür Âgâh ol harîk-i nâr-ı hırmân rûz-ı haşr
Âh eger ebr-i şefâ‘at olmaya rahmet-nisâr

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir