Âgâz-ı Gazeliyyât 4

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 641 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tâ mahabbet kıldı ta‘lîm-i suhandânî bana
İtdiler teslîm bülbüller gülistânı bana
Bir nefes başumdan ayrılmaz perîşân hâtırı
Zülf-i hûbân oldı gûyâ hatt-ı pîşânı bana
‘Ârî oldum tâ libâs-ı dehrden âyîneveş
Nev-kumâş-ı bî-niyâzî oldı ‘uryânî bana 3b
Dâr-ı Mansûr olmamışdı zîver-i bustân henûz
Küfr-i zülfün itdi teklîf-i müselmânî bana
Câm-ı pür-hûn görinür Âgâh vasl-ı yârsuz
Sunsa gerdûn sâgar-ı mihr-i dırahşânı bana

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir