Âgâz-ı Gazeliyyât 42

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 475 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cân atma o ıklîme ki cânânesi çokdur
Pür-fitnedür ol şehr ki meyhânesi çokdur
‘Aklını begenmişleredür cezbesi yoksa
Kûyında belâhet-zede dîvânesi çokdur
Tâbende ruhın sille-hor-ı bâl u per eyler
Haclet çeker ol şem‘ ki pervânesi çokdur
Muhtâclarun birine ihsânı mı vardur
Bahrun tutalum gevher-i yekdânesi çokdur
Yetmez mi gıdâ noktası eş‘arımun Âgâh
Gamgîn degülem murg-ı dilün dânesi çokdur

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir