Âgâz-ı Gazeliyyât 43

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 453 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Devâm-ı vaslına yârun recâya söz mi geçer
Cefâyı nâz ile eyler vefâya söz mi geçer
Sükûn u cünbüşi hep birbirine bîgâne
O şûhdan nigeh-i âşinâya söz mi geçer
İderse kâse-i deryûze çeşmini hûbân
Gubâr-ı râhı olan tûtiyâya söz mi geçer
Nühüfte âteşi ıslâh ide meger yoksa
Nasîhat ile dil-i mübtelâya söz mi geçer
Arada duhter-i rez gibi var iken dile
Dinür mi vuslat içün dilrübâya söz mi geçer
Şikâyet itmede âteş-zebân iken Âgâh
Yanup yakılsa da ol bî-vefâya söz mi geçer

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir