Âgâz-ı Gazeliyyât 45

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 412 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dürûg-ı va‘delige yârun ihtiyârı mı var
Şehîd-i gamzesi çok birinün mezârı mı var
Dilün şikâyet-i bî-gâyetinden incinme
Sözinde merdüm-i dîvânenün karârı mı var
Dir âhara beni benzetme sana görinürem
Kinâye söylemeden gayri bana kârı mı var
Gönül vefâda falân şûh elde bir didügün
Hesâb olunsa meger cevrinün şümârı mı var
Hurûş-ı ra‘dı da âvâz-ı ‘andelîb sanur
Nevâ-şinâs bu bâgun güli mi hârı mı var
İşitmedük mi hünerden şikâyetin selefün
O i‘tibârsuzun şimdi i‘tibârı mı var
Gamun kabâhatidür ‘özrümüz geçer Âgâh
Şikeste tevbemüzün bizden inkisârı mı var

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir