Âgâz-ı Gazeliyyât 52

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 542 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Rakîbi meclisine mahrem itmesen ne olur
Gürûh-ı ehremeni âdem itmesen ne olur
Gül-i ‘izârını eşkümle itme pejmürde
Şerâr pâreleri şebnem itmesen ne olur
Gazâl-ı vahşî-i çeşmün bizümle râm oldı
Sen ey perî dahı bizden rem itmesen ne olur
Yeter kemend-i mahabbet dil-i giriftâre
Esîr-i turre-i ham-der-ham itmesen ne olur
Vazîfe-i dil-i zârı zülâl-i vaslundan
Ziyâde itmez isen de kem itmesen ne olur
Degül mi her biri câm-ı cihân-nümâ Âgâh
Bu tâze daglara merhem itmesen ne olur

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir