Âgâz-ı Gazeliyyât 53

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 516 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

O şûh-ı âyîneveş gayre rûz u şeb görinür
Bizüz ki nîm-nigâh eylesek ‘aceb görinür
Riyâ diyârınun âyîni turfe âyîndür
Ne denlü terk-i edeb itseler edeb görinür
Kimi ki zâhir ile Bâyezîddur dirsen
Bakılsa çeşm-i hakîkatle Bû Leheb görinür
Ne mümkün itmeye ifşâ-yı râz sâde zamîr
Derûn-ı âyînede her ne var hep görinür
Felekde kevkeb-i hˇ âhiş görünmedi Âgâh
Hilâl-i ‘îde nigâh eylesem Receb görinür

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir