Âgâz-ı Gazeliyyât 55

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 521 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şehîd-i ‘aşk mezârında sanma lâle çıkar
Derûn-ı dildeki âh-ı hezâr-sâle çıkar
Dökündi hûn-ı ciger cûş-ı giryeden şimdi
Sirişk yerine çeşmümden âh u nâle çıkar
Esîr-i mihnet-i devrân o tîre-bahtam kim
Felekden eylesem ümmîd-i mâh hâle çıkar
İder dehânumı hûn-ı dil ile âlûde
Çü gonçe-hˇ ân-ı emelden ki bir nevâle çıkar
Garîb-i bî-kesem Âgâh ben ki öldükde
Verâset-i suhan etfâl-i hatt u hâle çıkar

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir