Âgâz-ı Gazeliyyât 57

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 453 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Alâkasuz sitem-i rûzgârdan ne alur
Çü sâye pây-ı sebük-seyr hârdan ne alur
Şikest-i sâgar ile bir bilür şikest-i dil
O mest-i nâz u gurûr inkisârdan ne alur
Nihâl-i kâmeti âb-ı hayâta nâz eyler
Ya rîziş-i müje-i eşkbârdan ne alur
Havâdisün hedef-i tîri kâm-cûlardur
Fakîr ahter-i dünbâledârdan ne alur
‘İzâr-ı yâr degül bâd-ı âhuma muhtâc
Gül-i bihişt nesîm-i bahârdan ne alur
Kilîd-i rûzî-i gavvâs-ı mevc deryâdur
Harîs-i çîn-i cebîn-i kibârdan ne alur
Bize kanâ‘atimüz saydımuz yeter Âgâh
Kenâra gerd-i çü ‘ankâ şikârdan ne alur

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir