Âgâz-ı Gazeliyyât 58

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 413 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Lebün ki tarz-ı suhanda cevâbı şîrîndür
Ne gülşenün gülidür kim gül-âbı şîrîndür
Nihân olur şekeristâna merdüm-i çeşmi
Bahâr-ı hüsnünün ol denlü hˇ âbı şîrîndür
Bu bezmde nice def‘ eylesün gamın ‘âşık
Ki ‘ayş-ı meclis-i telh u şarâbı şîrîndür
Helâk-ı gamzesiyem bir büt-i cefâ-kişün
Ki cân kadar bana zehr-i ‘itâbı şîrîndür
Revâcı nazmımuzun bir karâradur Âgâh
Müdâm çeşme-i hayvânun âbı şîrîndür

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir