Âgâz-ı Gazeliyyât 6

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 528 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Komadı dilde melâl ü keder aslâ sahbâ
Virmedi böyle neşât olalı sahbâ sahbâ
Yârsuz tab‘ımuz efsürdedür ol mertebe kim
Bilmezüz içdügümüz âb mıdur yâ sahbâ
Küfr ü İslâmı katar birbirine meykede de
Olıcak mevc-nümâ çün hat-ı tersâ sahbâ
Güli kor bülbül ü pervâne gibi câma döner
Bâgda olsa eger encümen-ârâ sahbâ
Bu şeb endîşe-i la‘liyle o şûhun Âgâh
Oldı şi‘rümde benüm kâfiye-pîrâ sahbâ

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir