Âgâz-ı Gazeliyyât 60

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 445 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Egerçi sohbet-i hoş-meşrebân hep dâfi‘-i gamdur
Hoş olsun vakti kim pîr-i mugân bâbâ-yı ‘âlemdür
Dil-i mecrûhunı gösterme hikmet nâ-şinâsâne
Bu Eflâtûnlarun merhemleri merhem degül semdür
Bed ü nîk müsemmâ zâhir olmaz ismden ey dil
Kıyâs itme her İbrâhîm İbrâhîm Edhemdür
Hele ben yâri gördüm hˇ âhişüm üzre sürûrum var
Rakîbi gör hasedden sûri düşmüş sûri mâtemdür
Bu mihnetgâhda ebrûyı bî-çîn görmedüm Âgâh
Olursa gûşe-i mihrâbdur yâ kâmet-i hamdur

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir