Âgâz-ı Gazeliyyât 63

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 436 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil ki ol nâ-mihrbândan ülfet ümmîdindedür
Pertev-i mehtâbdan germiyyet ümmîdindedür
Pây-ı yâra sanma ‘âşık bî-sebeb üftâdedür
Mihrden mânend-i şebnem rif‘at ümmîdindedür
Nice âsâyiş bulur ol derdmend-i ‘aşk kim
Çeşm-i bîmâr-ı bütândan sıhhat ümmîdindedür
La‘l-i cânân var iken câm-ı mey-i nâb isteyen
Sâgar-ı tebhâleden keyfiyyet ümmîdindedür
Nâ’il-i esrâr-ı gayb olsa n’ola Âgâhveş
Ol ki rûh-ı Nâ’ilîden himmet ümmîdindedür

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir