Âgâz-ı Gazeliyyât 64

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 481 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Egerçi dost yanında gedâlıgum vardur
Zamâna reşk idecek pâdişâlıgum vardur
Henûz sâde midür kîne-cû mıdur bilmem
Ki tâze-‘aşkum u nev-mübtelâlıgum vardur
Helâk-i gamze-i nâ-mihribânunam ey şûh
Terahhum eyle ki gâyet fenâlıgum vardur
Halâs mümkün idi zülf-i yârdan ammâ
Esîr-i dâmem u bî-dest u pâlıgum vardur
Bana delîl-i vefâ gâlibâ bu besdür kim
Kadîmden gam ile âşinâlıgum vardur
İşitdüm ol sanemün lutfı bî-vefâlaradur
Benümde sâhte bir bî-vefâlıgum vardur
Bu nev-bahârda hayretde kalmışam Âgâh
Ne bülbülem ne nesîm-i sabâlıgum vardur

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir