Âgâz-ı Gazeliyyât 67

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 447 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hançer-i nâzı eger böyle miyânında kalur
Çok benüm gibilerün bî-hûde kanında kalur
Degse dâg-ı dilüme merhem içün dest-i tabîb
Haşre dek yanmadan engüştî dehânında kalur
Seni de bend idecek zülf-i perîşân bulunur
Sanma ey meh kişinün itdügi yanında kalur
Mey harâbâtda mescidde ‘ibâdet yegdür
Ragbeti her kişinün kendi mekânında kalur
Kilk-i Âgâh ki bir sâhir-i mu‘ciz-gûdur
Gelicek vasf-ı hatt-ı müşg feşânında kalur

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir