Âgâz-ı Gazeliyyât 68

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 521 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gönülden âh-ı pey-â-pey keder ‘alâmetidür
Bu tünd-bâd yine bir haber ‘alâmetidür
Nühüftedür leb-i pür-handesinde meyve-i vasl
Şükûfe nahl-ı ümîde semer ‘alâmetidür
Kilîd-i subh-ı sa‘âdet figân-ı ‘âşıkdur
Ki âh u nâle-i bülbül seher ‘alâmetidür
Degül mi cezbe-i bîdârî-i Züleyhâdan
Ki hˇ âb-ı râhat-ı Yûsuf sefer ‘alâmetidür
Bizümde girye-i bî-ihtiyârımuz Âgâh
Nişâne-i gam u sûz-ı ciger ‘alâmetidür

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir