Âgâz-ı Gazeliyyât 69

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 488 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âteş-i cân-sûz-ı dil peymâne-i sahbâ yeter
Merhem-i dâg-ı mahabbet penbe-i mînâ yeter
Ey gül-i nev-reste olma hem-dem-i her bü’l-heves
Müdde‘â ger şöhret-i hüsn ise bir şeydâ yeter
Dâm u dâne hâcet olmaz murg-ı dil teshîrine
Gûşe-i ebrû ile ey şûh bir îmâ yeter
Küşte-i tîg-ı tegâfül oldı hep ehl-i niyâz
Ey şeh-i hüsn ü melâhat nâz u istignâ yeter
Dildür Âgâh ögreden dildâra âyîn-i cefâ
Çeşm-i mest u gamzesinden şevke-i bî-câ yeter

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir