Âgâz-ı Gazeliyyât 70

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 421 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bana bîgâneligi gâyet-i ‘ismetdendür
Böyle inkâr-ı mahabbet de mahabbetdendür
Gül-i hurşîd de yokdur bu letâfet bilsem
‘Acabâ verd-i ruhun gülşen-i cennetdendür
Gâh mahbûb-perest olmada gâh bâde-perest
Dil-i dîvâneyi bilmem ki ne milletdendür
Ruh-ı pür-câzibe ki pertev-i meyden kalmış
Yoksa efrûhte germiyyet-i ülfetdendür
Sûznâk oldugı Âgâh ser-â-pâ suhanum
Yârdan dilde olan âteş-i hasretdendür

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir