Âgâz-ı Gazeliyyât 71

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 517 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zerre denlü derd bulmak güc devâdan çok ne var
Sen seni işkeste göster mûmiyâdan çok ne var
Râh-ı ‘aşka sâlik isen reh-nümâ yerden biter
Hem-‘inân tevfîk olursa nakş-ı pâdan çok ne var
Çeşmimüz hâk-i reh-i dildârı eyler ârzû
Yoksa bâzâr-ı cihânda tûtiyâdan çok ne var
Çûp-ı huşke cân bagışlar sohbet-i erbâb-ı dil
Mu‘cizât-ı Mûsevî olsa ‘asâdan çok ne var
Tengdür ser-pençe-i hurşîde reng-i ‘âriyet
Yoksa bûs-ı destine hasret hınâdan çok ne var
Gönlümüzce âşinâluk görmedük bir kimseden
Vakf bir sözdür ki dirler âşinâdan çok ne var
Sen hemân Âgâh râm it şâhbâz-ı himmet
Saydgâh-ı hüsnde sayd-ı hümâdan çok ne var

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir