Âgâz-ı Gazeliyyât 73

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 458 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Harîs-i devlet eger evc-i câha düşmişdür
Yakîn ki hüsn-i rızâsıyla çâha düşmişdür
Safâsı oldı füzûn hatt-ı sebzden yârun
Bahârun âb u hevâsı o mâha düşmişdür
Senünde ey dil işün râst gelmedi kaldı
Ki kâr bir sanem-i kec nigâha düşmişdür
Hayât eşk-i nedâmetle geçdi şem‘ gibi
Düşen bu meclise gûyâ günâha düşmişdür
Müdâm meykededür zikr ü fikri Âgâhun
Egerçi sübha gibi hânkâha düşmişdür

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir