Âgâz-ı Gazeliyyât 74

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 461 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bezmümde yâr u sâkî vü sahbâ yerindedür
Keyfiyyet-i müdâmımuz a‘lâ yerindedür
Ancak miyânı gibi vefâdur bulunmayan
Esbâb-ı hüsn yoksa ser-â-pâ yerindedür
Yakdun cihânı âteş-i hüsnünle ey perî
Hakkunda her ne söylese a‘dâ yerindedür
Sad-nev-bahâr geçdi vü sad-lâle oldı çâk
Dilde henûz dâg-ı temennâ yerindedür
Âgâh bâd-ı ahunı tahrikden sakın
Depretme ol dü-zülf-i semensâ yerindedür

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir