Âgâz-ı Gazeliyyât 76

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 429 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Aldanma dehr alur seni ammâ alur satar
Sad-Yûsufı bu köhne Züleyhâ alur satar
Kâlâ-yı câna râgıb o hûnı o denlü kim
Gûyâ metâ‘-ı atlas u dîbâ alur satar
Virdüm o şûha tıfl-ı dili lîk bilmezem
Âzâd ider terahhum idüp yâ alur satar
Bir derd var gönüldeki câvîd-i ‘ömr ile
Olsa mezâd Hızra Mesîhâ alur satar
Hayfâ ki pîr-i meykede Âgâh ma‘tuh ola
Nûş itmeyüp ne ‘akl ile sahbâ alur satar

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir