Âgâz-ı Gazeliyyât 78

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 390 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tîre rûz iden beni nâz ile bir meh-pâredür
Tâbişi dâ’im o mihrün hâne-i agyâradur
Hiç dil-hˇ âh üzre olmaz cünbüş ü ârâmımuz
Kâr-fermâ-yı felek ger sâbit ü seyyâredür
Gaflet-i tıflânemüz gitdükçe efzûn olmada
Ra‘şe-i pîri sanursın cünbüş-i gehvâredür
Zînhâr ülfet-nümâ lutfıyla her simîn tenün
Çok da nakd-ı vuslata ey dil atılma pâredür
Şu‘le-âşâm-ı gam oldum hicr-i la‘l-i yârdan
Her bun-ı mû peykerümde âteşîn fevvâredür
Kimseden hemvâr vaz‘ Âgâh görmez rûy-ı türş
Cebhe-i pür-çîn-i sûhân çöp-i nâ-hemvâredür

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir