Âgâz-ı Gazeliyyât 8

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 535 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil-i pervâne-meşrebden k’ola sûz-ı derûn peydâ
Olur şem‘-i ruhından dûd-ı âh-ı şu‘legûn peydâ
O sevdâ-pîşe Mecnûnam ki tekmîl-i cünûnumdan
Olur her-dem Felâtûnlarda ‘akl-ı zû-fünûn peydâ
Görüp kûh-ı gamum reşkinden olsa n’ola Ferhâdun
Dehân-ı tîşesinden su yerine cûy-ı hûn peydâ
Dil-i dîvâne bezm-i meyde küstâh olsa incinme
K’olur tekrâr-ı sahbâdan hıred pinhân cünûn peydâ
Ne mümkün cân götürmek dest-burd-ı gamzeden Âgâh
Ki bakdukça görinür leşker-i mekr-i füsûn peydâ

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir