Âgâz-ı Gazeliyyât 80

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 444 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Eşküm ki gâh yâd-ı ruhunla revân olur
Kemter habâbı ta‘ne-zen-i âsmân olur
Ger sâye gibi pâyine yüz sürmek istesem
Hurşîdvâr nâz ile dâmen-keşân olur
Gûş itse âh u zârumı gülşende ‘andelîb
Âgûş-ı gülde şerm ü hayâdan nihân olur
Gül mevsiminde bâdeye olsam da dest-res
Sâkî gelince nâz ile fasl-ı hazân olur
Makbûl-i tab‘-ı şûh-ı bütân olmak isteyen
Âgâh gibi hoş-suhan ü nüktedân olur

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir