Âgâz-ı Gazeliyyât 81

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 497 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Egerçi şem‘ini pervâne hâne hâne arar
Bileydi şem‘de anı ne yana yana arar
Olur mı dergeh-i her mehveşe cebîn-fersâ
Leb-i niyâza sezâ bûse âstâne arar
Hazer ki âh u figanun gönül zamânı degül
O şûh ‘âşıka cevr itmege bahâne arar
O denlü murg-ı dil ülfet güzîn-i vahşet kim
Derûn-ı beyza-i ‘ankâda âşiyâne arar
Visâl âteş ü hicr âteş üzre âteşdür
Diyâr-ı ‘aşkda hep derd var devâ ne arar
Hırâm-ı kilk-i sabâ-cünbüşe muharrik yok
Kümeyt-i hâmemüz Âgâh tâziyâne arar

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir