Âgâz-ı Gazeliyyât 82

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 554 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Rind-i mahmûra şifâ bâde-i cân perver olur
Pertev-i sâgar-ı rez sandal-ı derd-i ser olur
Hod-nümâ oldugına hâmelerün hande ider
Leb-i her âb ile kim bûse ki neşter olur
İtmezüz şu‘leye pervânemizi bâr-ı girân
Pertev-i şem‘de âteş-zen-i bâl ü per olur
Pây-ı dildâra nisâr olmayıcak nakd-ı sirişk
Tutmam ey dîde-i hûnbâr eger gevher olur
Çokda mânend-i kalem teng-dil olma Âgâh
Gün olur defter-i eş‘ârı da bir ister olur

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir