Âgâz-ı Gazeliyyât 83

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 346 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yeter fütâdene ey şûh dilrübâ âzâr 1a
Olur mı tâ bu kadar âdem âşinâ âzâr
Hazer telâtum-ı tûfân hurûş-ı eşkümden
Ki oldı cünbüş-i her mevci nâ-hudâ âzâr
Nesîm-i âhuma ey gül‘izâr incinme
Ki nâ-şüküfte kalur gülşen-i sabâ âzâr
Nihâl-i kâmeti ol denlü nâz-perver kim
Hırâm idince ider cünbüş-i kabâ âzâr
Düşer mi ‘âşık-ı zâra recâ-yı vasl Âgâh
Olınca gamze-i hûn-rîzi mübtelâ âzâr

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir