Âgâz-ı Gazeliyyât 85

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 523 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zîb u zîver hoş-nümâsı dilrübâya kim bakar
Hüsn-i rengîn isterüz rengîn kabâya kim bakar
Hâk-pây-ı yâra nakş-ı pâ gibi göz dikmişüz
Sûde-i hurşîd olursa tûtiyâya kim bakar
Rızkımuz zenbîl-i mehle inse de gökten eger
Terk-i istignâ idüp semt-i semâya kim bakar
Kimi cândan kimi serden geçmiş ehl-i rûzgâr
Bu musîbethânede âb-ı bekâya kim bakar
Vasl-ı yâr idi garâz teb‘iyyet-i agyârdan
Oldı çün menzil nümâyân reh-nümâya kim bakar
Fahr-ı dûnâdur sa‘âdetmendî-i dünyâ-yı dûn
Rûz-ı mahşer sâye-i bâl-i hümâya kim bakar
Pâk-gevher sevdürür kendüyi ister istemez
La‘l u yâkûtun yanında kehrübâya kim bakar
Ol tarab bâgında kim minkâr-ı bülbül gonçedür
Nâle-i Âgâh bî-berg u nevâya kim bakar

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir