Âgâz-ı Gazeliyyât 86

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 514 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gam-ı firâk ümmîd-i visâlden yegdür
Humâr-ı nakd mey-i ihtimâlden yegdür
Şikârgâh-ı mahabbetde çeşm-i Leylâya
Dil-i remîde-i Mecnûn gazâldan yegdür
Hazîn terâne-i bülbül yanında ‘uşşâkun
Nevâ-yı tûtî-i şîrîn makâldan yegdür
Güşâde tab‘ u perîşân reviş gerek dilber
Ki meşrebümde benüm zülf-i hâldan yegdür
Hezâr mertebe Âgâh pây-ı işkeste
Yanumda cünbüş-i dest-i su’âlden yegdür

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir