Âgâz-ı Gazeliyyât 87

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 504 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bu nâz ile sad-mahşer-i pür-şûr kimindür
Turdukça belâ-yı dil-i mehcûr kimindür
Şimşâd-ı kad u yâsemen-endâm u şeker-leb
Bu şeş-ciheti hüsn ile ma‘mûr kimindür
Yagmâger-i dîn u dil-i sad-‘ârif-i kâmil
Âteş-figen-i harmen-i Mansûr kimindür
Hüsn ile ider tâfte ser-pençe-i mihri
Bu bâzû-yı merd-efgen-i pür-zûr kimindür
Ser-meşk-i perîşânî-i Âgâh dil-i efgâr
El-kıssa bu evsâf ile mezkûr kimindür

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir