Âgâz-ı Gazeliyyât 88

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 562 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nigâha çeşm-i siyâhından oldı ruhsatlar
Barışdı ülfet ile âhuvâne vahşetler
Girişme ‘arbede-cû nâz u şîve hışm-âlûd
Figân ki bir yere cem‘ oldı bî-mürüvvetler
Eger ben anladugumdur o pür-firîb ey dil
İnanma va‘de-i vaslına virse hüccetler
Meger sadâkata yer var mıdur temâşâya
O denlü gadr ü nifâkıyla toldı sohbetler
Olursa gûş-zed ahbâba bu gazel Âgâh
Zuhûra gelse gerek nükteler zarâfetler

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir