Âgâz-ı Gazeliyyât 89

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 466 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Benem ki kûy-ı mugân cây-ı dil-nişînümdür
Elümde sâgar-ı mey şûh-ı meh cebînümdür
Bihişt-i teşne-i leb âb-ı kevser-i eşküm
Cahîm-i suhte-i âh âteşînümdür
Zemîn bezm-i kanâ‘atde dâne-pâş olalı
Bahâr-ı devlet ü ikbâl hûşe-çînümdür
Bahâne cûy-ı terennüm o nagme-perdâzum
Ki mevc-i hande-i gül-çîn âstînümdür
‘Aceb mi mu‘cize dirlerse şi‘rüme Âgâh
Felekde mâh nev-engüşt-i âferînümdür

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir