Âgâz-ı Gazeliyyât 9

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 540 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Mestsin ey gül ne lâzım bâde-peymâluk sana
Neşve-i bî-derd-i ser yetmez mi ra‘nâluk sana
Kat‘-ı ünsiyyet iderdük şahs-ı sâyenden bile
Merdümün mânend-i mu‘tâd olsa tenhâluk sana
Vâdî-i tıflâne-i cevr ü cefâdan geçmedük
İtmeyince Hızr-ı hatt-ı sebz babaluk sana
Şem‘-i bezm engüşt-i hayretdür leb-i peymânede
Ol kadar virdi letâfet meclis-ârâluk sana
Reng u bûy-ı gül sana pervâz ider bülbül gibi
Hayfdur Âgâh da‘vâ-yı şekîbâluk sana

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir