Âgâz-ı Gazeliyyât 91

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 518 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hiç sorma mübtelâlarun ahvâli bellidür
Sen bî-vefâya dil virenün hâli bellidür
Gördük kitâb-ı hüsnini tâ âhırına dek
Mazmûn-ı ser-güzeşt-i hat u hâli bellidür
Dâgından anla ehl-i dilün hasb-ı hâlini
Remmâl-i ‘aşk kur‘asınun fâlı bellidür
Mir’ât-ı şerr u hayr-nümâdur zamânemüz
Dikkat olunsa herkesün ahvâli bellidür
Mümtâz ider mülâyemet-i tab‘-ı âdemi
Hindün ne denlü sâde ise şâlı bellidür
Çarhun sayılmaduk nesi kaldı hesâbda
Bir rûz-nâmedür ki meh ü sâli bellidür
‘Asrında Bâyezîd ise korlar mı hâline
Âgâh şehrî Âmidün etfâli bellidür

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir