Âgâz-ı Gazeliyyât 94

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 551 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

İtdi noksan üzre hüsn-i mâhı manzûr olmalar
Kimdür ey meh böyle evsâf ile meşhûr olmalar
Koy harâb-ender-harâb olsun dil-i saht-ı rakîb
Devlet-i hüsne haleldür böyle ma‘mûr olmalar
Sende yok mihr-i münevver gibi imsâk-ı nazar
Kevkebümdendür benüm hep böyle mehcûr olmalar
‘Âşıka hep neşve-i ‘aşk-ı cünûn-engîzdür
Bî-sebeb geh bî-huzûr u gâh mesrûr olmalar
‘Âşıkâne şi‘rden Âgâh maksûdun nedür
Meclis-i dilberde benden sonra mezkûr olmalar

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir