Âgâz-ı Gazeliyyât 95

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 651 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cevrden ‘uşşâk ider âh u figân benden bilür
Kendi olmuş dehr içinde dâstân benden bilür
Zülfüne çokda dolaşma ey dil-i dîvâne-hû
Korkaram bir tıfl-ı bed-hûdur amân benden bilür
Adı rüsvâlukla yâ Rab çıkmasun bir kimsenün
Cürm her kimden zuhûr itse hemân benden bilür
Bir cihân âşûba tenhâ gamzesi besdür yine
Her ne olsa ol meh-i nâ-mihrbân benden bilür
Şimdi Âgâh ol gülistân-ı letâfet vasfına
Söylenürse bülbül-i âteş-zebân benden bilür

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir