Âgâz-ı Gazeliyyât 96

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 428 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tehî-peymâneyem sâkî şarâb-ı erguvân göster
Tazallum dîde-i niş-i gamam nûş-ı revân göster
Seg-i kûyına yârun ‘arz-ı cism-i nâ-tüvân ile
Hümâ-yı evc-pervâz-ı vefâya üstühˇ ân göster
‘Atâ-bahş eyledükde herkesün dil-hˇ âhun ey sâkî
Beni la‘l-i lebünden behre-yâb it Hızra câm göster
Nişîmengâhun ey gül tarf-ı destâr itmek istersin
Nihân it bir zamân ruhsârun ilden bir zamân göster
Suhan-perdâz olan yârân-ı mu‘ciz-gû huzûrunda
Bu eş‘âr-ı dil-efrûzunla Âgâh imtihân göster

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir