Âgâz-ı Gazeliyyât 97

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 414 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nakd-ı hayât hep leb-i cânâne harcıdur
Hâk-i vücûd sâgar u peymâne harcıdur
Her nahl-ı tâze kim dil-i sad-çâke nâz ider
Şimşâd-ı hoş harâm ise de şâne harcıdur
‘Âkıl bu kârhâne kumâşını neylesün
Zencir-bâf-ı zerkeşi dîvâne harcıdur
Her katre sîm-i eşk ki dildâre geçmedi
Nâçâr elümde sübha-i sad-dâne harcıdur
Bir dil ki rûşen olmaya Âgâh ‘aşk ile
Kandîl-i âftâb ise büthâne harcıdur

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir