Âgâz-ı Gazeliyyât 98

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 431 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şem‘-i her bezm-i perî-rûda tarâvet mi kalur
Vakf-ı sâd-bâd-ı hazân gülde letâfet mi kalur
Her nefes subh gibi bûy-ı sadâkat mi virür
Her zamân âyîne-i hüsn-i selâmet mi kalur
Iztırâbum görüp ey reşk-i kamer ‘ayb itme
Âftâbı göricek zerre de tâkat mi kalur
Seyr idüp cünbüş-i reftârını ol sîm-tenün
Dilde endîşe-i âşûb-ı kıyâmet mi kalur
Öyle bî-rahm ile Âgâh müdârâ güçdür
Beni öldürmiyecek cevr ile rahat mi kalur

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir