Âgâz-ı Gazeliyyât 99

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 686 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Mest-i hüsnün bir dil-i dîvânemüz vardur yeter
Şem‘ine ey şûh bir pervânemüz vardur yeter
Âşinâ itme hayâlün bezm-i her nâ-mahreme
Dil gibi bir gûşe-i vîrânemüz vardur yeter
Âsmânun sâgar-ı hurşîdi var ise bizüm
Bezm-i Cemden kalma bir peymânemüz vardur yeter
Şeyh-i şehrün hânkâh-ı huşkına hasret miyüz
Bâg-ı cennet gibi bir meyhânemüz vardur yeter
Bahs-ı ‘ilm-i hikmet ü hey’et degül âdâbımuz
Ser-güzeşt-i ‘aşk bir efsânemüz vardur yeter
Sâlik-i râh-ı taleb Âgâh hem-râh istemez
Hızr rehber himmet-i merdânemüz vardur yeter

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir