Âh-i Dil İzhâr-i Dâg Ü Çeşm-i Pür-hûn İstemez

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 424 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âh-i dil izhâr-i dâg ü çeşm-i pür-hûn istemez
‘Aşkı ol nahvet-perestüm perde-bîrûn istemez

Türş-rû gösterme cânâ zerdî-i rûyum görüp
‘İllet-i sevdâ-yi ‘âşık âb-i lîmûn istemez

Pençe-i mihri perîşân eyler evrâk-i güli
Kimsede şîrâze-i sâmânı gerdûn istemez

Cânı teslîm eyleme fikr-i zer-i medfûn ile
Hâne-i zîr-i zemîn ey hâce altun istemez

Tîre-dil feyz-i sabâh-i ‘aşkdan bî-behredür
Lekke-i nâ-şüstenî imdâd-i sâbûn istemez

Gâlibiyyet nefse dîgerdür degül tâ’ât-i şeb
Düşmen-i âgâha tedbîr-i şebîhûn istemez

Havf ider sarf itmege endîşesin dahı kibâr
Sâdece eş’âr arar dikkatli mazmûn istemez

Ser-nigûn olur hemân fevvâreden çıkdukda âb
Rif’at-i rûşen-dilânı baht-i vârûn istemez

Sâmiyâ teshîr-i meh-rûyân-i mazmûn ü nikât
Nüsha-i nazmundadur bir gayrı efsûn istemez

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir