Âh-i Şerer-feşân Ki Dil Ü Sîneden Çıkar

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 577 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âh-i şerer-feşân ki dil ü sîneden çıkar
Pîçîde ejdehâ gibi gencîneden çıkar

İtsen nigeh bu câzibe-i hüsn ü ân ile
‘Aksün derûn-i hâne-i âyîneden çıkar

Reng-i ta’alluk elbise-i nâzdan bedîd
Rûy-i ferâg hırka-i peşmîneden çıkar

Ma’nâ-yi ‘ayş ü nükte-i gül-geşt-i bâgzâr
Terkîb-i nüsha-i şeb-i âzîneden çıkar

Nazmum o lü’lü’-i sadef-âgûş-i feyzdür
Sâmî muhît-i hâtır-i bî-kîneden çıkar

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir