Âhî Dîvânı 102

Ahi

? - ?
  • 469 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Baş koşdı nergis ü gül cem‘ oldı bir araya
Bir éki oñmaduklar birkaç yeñi yakaya

Ol lebler içün içmedük peymânesini yâruñ
Bir tolıyı kim içmez şol éki merhabâya

Hemdem olursa nâlem nâya ‘aceb midür kim
Feryâdı eksük olmaz baş koşanuñ hevâya

Ebrûlaruñ hilâle beñzer dédük biz ammâ
Eksük nazarla bakduk ola serv-i meh-likâya

Dil rûşen olmaz ÂHÎ câm-ı mey olmayınca
Câm olmayınca hâne muhtâc olur ziyâya

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir