Âhî Dîvânı 104

Ahi

? - ?
  • 594 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Andan berü kim basduñ ayağuñ yüzüm üzre
Nakş oldı na‘alçeñ yéri éki gözüm üzre

Tâ haşra degin sebz-i mahabbet vére hâküm
Saçın çözüp ağlarsa bulutlar tozum üzre

‘Aynumda degül kühl-i Sıfâhân benüm ammâ
İzüñ tozınuñ minneti éki gözüm üzre

Kanlu yaşumı deftere yazmak diledükçe
Kanlar saçılur şevk-i kalemden cüzüm üzre

Ben bir baş açuk Rûmili abdâlıyam ÂHÎ
Yokdur dönüşüm cân vérürem bu sözüm üzre

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir