Âhî Dîvânı 112

Ahi

? - ?
  • 539 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Göklere çıkar édi hasret ile âteş-i âh
Mihr-i bürc-i şeref olmasa édi ‘Abdu ’llâh

Zülf-i ‘anber-şikenüñ hasreti ile ölsem
Kabrüm üzre yetişür kâh-sıfat mihr giyâh

Sıdkumuñ da‘vîsine ‘ışkuñ yolında dôstum
Eşk-i çeşmümle olupdur çihre-i zerdüm güvâh

Mihr ile mâhuñ yüzine bakmayam Tañrı hakı
Bir göz ucıyla éder iseñ baña gâhî nigâh

Néce görünsin felek tâkında éy meh âfitâb
Âteş-i âhumla odlara yanupdur subhgâh

Mihr-i ruhsâruñdan éy meh-rû yanardum hecrden
Sâye-i zülf-i siyâhuñ olmasa baña penâh

ÂHÎ hâk olur ise ger âteş-i hecrân ile
Ehl-i diller yazalar merkadine tâbe serâh

Ahi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir