Âhî Dîvânı 116

Ahi

? - ?
  • 468 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Çıkarsa n’ola sînemden benüm dûd-ı siyâh egri
Dütüni toğrı çıksun tek olursa dûdgâh egri

O kad bâlâ vü zülf egri diyâr-ı hüsn pür-âşûb
Memâlik fitne şeh zâlim ‘alem serkeş sipâh egri

Benüm râh-ı mahabbetde günâhum n’oldı â zâlim
Günehlüler saña toğrı ola ben bî-günâh egri

İgende kej-rev olmasun bizümle beydak-ı hâlüñ
Ki şatranc-ı mahabbetde degüldür râh-ı şâh egri

Kamer gibi yüzi beñlü güzeller pâdişâhısın
Yaraşur mâh-ı nev gibi geyerseñ şeb-külâh egri

Gehî meyhâne yolında gehî mesciddedür ÂHÎ
Harâb-ı mest-i ‘ışk olmış yürür geh toğrı gâh egri

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir