Âhî Dîvânı 117

Ahi

? - ?
  • 437 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Câme-i sebz ile bir serv-i bülendüm var édi
Sâyesinde şâh édüm bir beg efendüm var édi

Uçdı elden altun üsküflü güzel şâhin gibi
Bir kebûter sînelü şehbâz efendüm var édi

Dâmenümde besledüm kendüm ciger gûşem gibi
Eşk dérler bir delükanlu levendüm var édi

N’édelüm irgürmedüñ canbâz-ı cânı zülfüñe
Kıl kalemle yazacak bir ince bendüm var édi

Éy baña Tañrı selâmın vérmeyen bir vakt ola
Déyesin ÂHÎ gibi bir derdmendüm var édi

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir